РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ ПРИ ПОКУПКА НА ПАКЕТ ПРОЦЕДУРИ В ЛАЗЕР ЦЕНТЪР ВЕГА

Лазер център Вега предлага услугата “Разсрочено плащане” при покупка на пакет процедури от Клиенти, които нямат възможност да заплатят към момента цялата сума. Осъществява се с кредит към ДСК.

Параметри:

 • Размер на кредита – от 150 до 10 000 лв.
 • Срок на кредита – от 3 до 48 месеца
 • Начин на изплащане – равни месечни вноски
 • До 30 дни плащане на първата вноска
 • Без такса при одобряване и сключване на договора за кредит
 • Без такса за предсрочно частично или пълно погасяване на кредит


Изисквани документи: само лична карта

Начин на погасяване:

 • На каса в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК
 • Чрез платежно нареждане от всяка търговска банка
 • Чрез онлайн банкиране
 • Чрез ДСК Смарт
 • Чрез плащане на банкомат на Банка ДСК.