Анализ на телесния състав с професионален медицински анализатор - InBody

Професионалния медицински анализатор за измерване на тегло и сегментен анализ на телесния състав – InBody 270 прави безконкурентни измервания чрез използването на патентована технология DSM-BIA, за разлика от всички други апарати, които ползват статистическа емпирична оценка с относителна точност, зависима от човешкия фактор.

Резултатите се отчитат сегментно за 5 зони по отделно – торс, десен и ляв долен и горен крайник. Измерването на стойностите се извършва за изключително кратко време от порядъка на 15 секунди. Апаратът е и със специален режим за деца.

В резултат на измерването с анализатор на телесната маса InBody 270 получаваме информация за:

  • Реалното тегло и препоръчителното (идеално) тегло
  • Баланс на водата в тялото
  • Съдържание на белтъци
  • Съдържание на минерали в тялото
  • Разпределение на мускулната маса по сегменти на тялото
  • Равнище на вътрешните мазнини
  • Оценка на затлъстяването
  • Съотношение талия-бедра
  • Препоръчителен прием на калории
  • Примерни индивидуални упражнения

При анализ на показаните резултати се придобива детайлна информация за здравословния статус на измервания, предразпололожение към хипертония, висок холестерол, подагра, забавена обмяна, диабет и други метаболитни проблеми.